De Basis

HOE wordt er gezorgd voor gezond voedsel met een hoge kwaliteit? Wat is kwaliteit? Het zal je misschien niet verbazen, maar gezond voedsel produceren begint bij een goede basis.                                                                            Voedsel is eigenlijk niets anders dan omgezette zonne-energie. Omdat we nu eenmaal niet (alleen) van het licht kunnen leven(?), eten we plantaardig en dierlijk voedsel. Daarin is deze energie voor ons vastgelegd in een vorm waarin ons lichaam het kan gebruiken. De zon levert ons de energie die we nodig hebben.                                Om goed voedsel te laten groeien heb je letterlijk een goede basis nodig. Die basis heet bodem.                                    Een gezonde bodem levert gezond voedsel. Een gezonde bodem, met een dikke laag humus, bevat heel veel levende, samenwerkende organismen die zorgen voor de productie en transporten van voedingsstoffen. Planten halen met hun wortels mineralen uit diepere lagen en met hun bladeren CO2 uit de lucht. De C (koolstof), van de CO2, is de bouwsteen van al het levend materiaal. Daarnaast blijkt koolstof ervoor te zorgen dat er veel water in de bodem vastgehouden wordt (koolstof kan 8 x zijn gewicht aan water vasthouden).

Veel jaren geleden leefden er over de hele wereld grote kuddes grazers. Er waren veel meer dieren dan nu. Deze kuddes trokken rond, af en toe opgejaagd door roofdieren. Door dicht bij elkaar te blijven werden ze beschermd door de grootte van de groep. De vlaktes werden gelijkmatig maar in een korte tijdsduur begraasd. Delen van de begroeiing werd vertrapt, vermengd met mest en urine, waardoor er een laag ontstond die als voedsel diende voor het bodemleven. Een rijk bodemleven met als gevolg een rijk plantenleven zorgde ervoor dat mineralen beschikbaar bleven en water vastgehouden werd. De humuslaag (zwarte aarde) in de bodem werd steeds dikker en vruchtbaarder.

Regeneratieve landbouw imiteert natuurlijke systemen. Een aantal voorbeelden van hoe wij dit toepassen zijn:

  • We maken gebruik van een precies gemanaged begrazingsplan volgens het holistic management. Deze planning imiteert het rondtrekken van de vroegere wilde kuddes De dieren worden dagelijks verplaatst naar een verse, omheinde weide. De juiste hoeveelheid dieren op de juiste hoeveelheid grond zorgt ervoor dat de juiste druk uitgeoefend wordt op de bodem. De weide wordt daarna minstens 2 maanden niet gebruikt zodat de processen in de bodem kunnen plaatsvinden die noodzakelijk zijn voor de opbouw van de humuslaag en het toenemen van de biodiversiteit.
  • Er worden verschillende diersoorten gehouden. De soorten vullen elkaar aan.
  • De bodem wordt niet verstoord door bewerking zoals ploegen.
  • De dieren leven het jaar rond buiten en krijgen hun jongen in de kudde op het moment dat het in de natuurlijke cyclus( voorjaar) past. We streven ernaar dieren te fokken die gezond blijven zonder, kunstmatig, ingrijpen.
  • De weides hebben altijd bomen of struiken ter beschutting. We streven naar 50%, agro-bosbouw.
  • We streven naar 100% plantaardige bodembedekking.
  • Door het verplaatsen komen de dieren steeds op schoon terrein waardoor ziektedruk sterk is verminderd.
  • Het streven is om alle ontwikkelingen die er geweest zijn binnen de landbouw kritisch te observeren en te kijken naar wat goed is en (her)gebruikt kan worden. Schaalvergroting, technische ontwikkeling, kennis over rasverbeteringen/aanpassingen, efficiëntie en kwaliteitscontrole zijn voorbeelden hiervan. We gaan verder voortbordurend op de ervaring die er tot nu toe is.