Holistic management

De wereld is een complex geheel waarin alles een eigen plek heeft  en een specifieke functie vervult.


Wij passen het holistisch managen toe op onze regeneratieve boerderij.                                                                                    Het helpt ons om betere beslissingen te nemen. 

Hierdoor zorgen we beter voor onszelf en onze omgeving.                                                                                           Verbetering vindt onder andere  plaats op onderstaande gebieden:                                                                                              - Financieel (lage kosten)                                                                                                                                                                             - In en op de bodem(door de steeds dikkere humuslaag en de groter wordende biodiversiteit)                                       - In het voedsel dat we produceren(door opname van nutriënten uit een gezonde bodem)                                             - In de waterhuishouding (diepere wortels en dikke bodembedekking zorgen voor een sponswerking, water             wordt vastgehouden en verdamping wordt verminderd) 

Steeds weer evalueren we onze beslissingen en kijken we naar de effecten daarvan.                                                        Gaan we nog steeds in de, door ons gekozen, juiste richting?                                                                                                      Tot nu toe zien we vooral dat deze manier van werken zorgt voor flexibiliteit als het klimaat richting extremen beweegt. We hebben minder last van extreme droge en natte omstandigheden. De biodiversiteit neemt toe en het water blijft in de bodem onze dieren kunnen nog steeds grazen als de buren te weinig gras over hebben en de wintervoorraad aan hooi opgevoerd hebben.                                                                                                  

We zijn onderdeel van een groep mensen in Frankrijk die het verhaal meer bekendheid willen geven. Er worden introductiedagen aangeboden en binnenkort ook cursussen. De groep heet Paturégéné.                                                  We werken ook samen met groepen mensen uit andere Europese landen zodat er ook in Europa actie ondernomen kan worden. Ook al zijn de negatieve effecten van de industriële landbouw  minder zichtbaar, doordat het klimaat in Europa nog wat minder extremen laat zien dan in de rest van de wereld, dan wil dat niet zeggen dat er geen verandering nodig is. We zien waterrampen, droogtes en zelfs verwoestijning op ons continent.

Wij vinden het belangrijk om dit verhaal door te geven aan anderen omdat wij denken dat de regeneratieve manier van leven en managen op de holistische manier voor alles en iedereen een goed leven kan creëren.