AGRO-BOSBOUW

De term agro-bosbouw is relatief nieuw en betekent dat we bomen integreren in de landbouw. Dit kan zowel bij akkerbouw als veeteelt.  We kennen natuurlijk de houtwallen en de grote solitaire bomen die helaas vaak weggehaald zijn, er is dus niet veel nieuws aan. Er is sprake van herwaardering en efficiëntere toepassing. 

Bomen hebben een aantal positieve eigenschappen:                            *Ze geven ze schaduw en beschutting bij warmte en kou. Hierdoor     fluctueert de temperatuur minder waardoor planten en dieren           minder blootgesteld worden aan extremen. Dit is goed voor het         welbevinden en daardoor voordelig voor de gezondheid en de             groei.                                                                                                        *Ze houden water en grond vast met hun wortels. Hierdoor droogt    de grond minder uit en blijft er meer water beschikbaar en is er        minder uitspoeling van waardevolle mineralen.                              *Ze zijn natuurlijk goede CO2 binders.                                                      Verschillende bomen kunnen verscheidene functies hebben.              *Zo zijn er die stikstof  binden (bv. Acacia), en als voedsel dienen      in de vorm van vruchten (bv. Eik) en/of blad (bv. Moerbei).