Light touch

10-10-2022

Wat is er nodig? Laatst zei iemand in een bijeenkomst, ' we need a light touch'. Soms is de engelse taal makkelijker om je in uit te drukken. We hebben een lichte aanraking nodig, is de letterlijke vertaling. Het woord licht is op verschillende manieren te gebruiken. Op dit moment  zou alles een beetje lichter mogen zijn. Hoe we dit interpeteren hangt af van ons model van de wereld, onze geloofsovertuigingen, en nog veel meer andere factoren.                                                                                                                              Dingen zijn zelden of nooit zwart/wit, licht of donker, meestal is er sprake van nuance.  Om ons sterk te voelen hebben we soms de neiging om de nuance te negeren en bewegen we ons richting uitersten.                                  We ervaren allemaal letterlijk dat het licht(er) wordt, wanneer we in het donker het licht aansteken. Hoe sterker het licht hoe meer we kunnen zien en onderscheiden, we gaan meer nuances zien.                                                      'We zullen ons licht er eens op laten schijnen', betekent we zullen er eens goed over nadenken.  Met toevoegen van kennis en ervaring kan het misschien verbeterd of duidelijker worden.                                              Transparantie, daar waar het licht doorheen kan schijnen, is nodig om inzicht te hebben, letterlijk het kunnen zien. Toegang tot de juiste informatie, echte feiten, helpt ons om de wereld om ons heen te begrijpen en onze positie te bepalen.                                                                                                   Vaak denken we dat anderen iets heel anders willen dan wijzelf, we nemen dan positie tegenover elkaar in. Het blijkt dat, als we er eens rustig voor gaan zitten, we vaak in de basis heel veel overeenkomsten hebben in wat onze behoeften zijn. Open staan voor nuance kan ertoe leiden dat er, zomaar, veel meer neuzen dezelfde kant op gaan wijzen.                                                       

Zonsopgang